Spelen met Loose Parts

Gepubliceerd op 11 februari 2021 om 12:04Het klinkt leuk: spelen met‘loose parts’ oftewel losse delen.
Maar wat wordt er nou eigenlijk precies mee bedoeld? En hoe kun je het inzetten in je opvang of thuis?

Wat is het?
Met spelen met loose parts wordt bedoeld spelen met voorwerpen die geen vast gebruiksdoel hebben. Dit kan werkelijk van alles zijn en zowel binnen als buiten worden ingezet.
Het spelen met met loose parts bevordert de creativiteit van het kind, maar stimuleert ook het zelfvertrouwen. Als er geen vast gebruiksdoel is, is er immers ook geen ‘goed’ of ‘fout’ gebruik ervan. Het kind kan zich dus helemaal laten gaat en creëert altijd iets dat ‘goed’ is. De kinderen zoeken en creëren zelf spelmogelijkheden. Bovendien geeft het het kind de vrijheid om samen te spelen of juist even alleen.

 

De theorie: 
Achter dit spelen met loose parts zit een heuse theorie. Landschapsarchitect Simon Nicholson (1971) stelde dat de mate waarin een omgeving creativiteit, vindingrijkheid en ontdekkingen uitlokt, afhankelijk is van het aantal en soort variabelen in de omgeving. Dit zie je tegenwoordig steeds vaker terug op schoolpleinen: losse planken, takken, bakjes, zand en keien biedt meer mogelijkheid tot experimenteren en onderzoeken dan een schoolplein met een vast speeltoestel.

Wat bied je aan?
In feite is het heel simpel: het maakt niet zoveel uit wát je aanbiedt (mits de onderdelen veilig en afgestemd zijn op de leeftijd van het kind!), als het maar losse onderdelen zijn die niet op een vaste manier gebruikt hoeven te worden. Denk bijvoorbeeld aan steentjes, stokjes, (kapla)blokjes, takken, bakjes, potjes, lapjes, knopen, dennenappels, schelpjes, ijsstokjes, kraaltjes, kurken, doppen, emmers, mandjes, rietjes, klei, papier, knijpers, lege keuken- of wc rollen, etc.
Ook grotere materialen zoals pannen, houten pollepels, deksels, blikken of kartonnen dozen dagen uit tot experimenterend spelen. En ook een attribuut als de welbekende Wobbel is een loose part. Het kind kan zelf bedenken wat het er mee kan en wil.

Hoe werkt het in de praktijk?
Je kunt het spelen met loose parts op verschillende manieren in je woning of opvang integreren:

  • maak een hoekje / kastje waarin je de loose parts neerzet. Je kunt kleinere onderdelen in mandjes of potjes doen, die op hun beurt ook kunnen worden gebruikt om mee te spelen. Let er goed op dat de kleinste kinderen niet bij onderdelen kunnen die (verstikkings)gevaar voor hen opleveren!
  • zet verschillende materialen bij elkaar neer op tafel of (op een kleedje) de vloer. Of maak een hoekje met materialen in de tuin. 
  • laat het kind zelf of met een groepje ontdekken en experimenteren. Geniet van hun vindingrijkheid!
  • vind je kind het moeilijk om zelf te gaan spelen? Begin dan samen met het verkennen van de materialen en stimuleer het kind om manieren te bedenken om ermee te spelen. Gaandeweg zal het kind meer zelfvertrouwen krijgen om zijn creativiteit te laten gaan.

Tip: Op Pinterest vind je honderden voorbeelden van spelen met loose parts; meer dan voldoende inspiratie dus!